Projemiz Hakkında

AB PROJESİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFUNA İLİŞKİN UYGULAMAMIZI GÖRÜŞLERİNİZE SUNUYORUZ

Tüm dünya Ülkelerinin gündeminde olduğu gibi, Ülkemizin de ana gündemlerinden biri enerjidir. Enerji verimliliği, yeşil enerji, yenilenebilir enerjiler ve bunların teknolojileri; önümüzdeki yıllarda doğal olarak ana gündemler olmaya devam edecektir. Çünkü; Kesintisiz, bağımsız, temiz ve ucuz enerjiye ulaşmanın temel bileşenleri bu ana konulardır.  

Şubemizin ana gündemlerinin başında da yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği ve tasarrufu gelmektedir. Bu ana başlıklarla yaptığımız çalışmalar, öneriler, sonuçlar, sadece İlimiz de değil, Ülkemizin birçok ilinde takip ve takdir edilmektedir.

Şubemizin ana gündemlerinin başında da yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği ve tasarrufu gelmektedir. Bu ana başlıklarla yaptığımız çalışmalar, öneriler, sonuçlar, sadece İlimiz de değil, Ülkemizin birçok ilinde takip ve takdir edilmektedir.

Devamını oku...

AB Yeşil Mutabakatı Neyi Öngörüyor?

Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşma stratejisi olmasının yanında, topyekun bir ekonomik ve sosyal dönüşümü de müjdeliyor. Yeşil Mutabakat, sanayiden tarıma, inşaattan ulaştırmaya kadar tüm sektörlerde iklim ayak izinin azaltılması, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi, döngüsel ekonomi ile kaynak kullanımının ekonomik büyümeden ayrıştırılması, çevre ve doğaya verilen zararların giderilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve geri kazanılması, yenilenebilir enerji ve karbon tutma ve stoklama teknolojilerine yatırım yapılması gibi birçok farklı unsurdan oluşuyor. Amaç Paris İklim Anlaşmasında öngörülen, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altına çekmek ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlı tutmak ve 2050 yılında iklim nötr olma hedefine ulaşmak. Bunun yanında, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşama hakkına halel getirmeden insanlığın doğa ve çevreyle olan ilişkisini düzenlemek ve yeni bir ekonomik büyüme modeli yaratmak hedefleniyor.

Devamını oku...

Diğer Çalışmalar

Ev veya işyerlerimizde kullandığımız elektrik tüketim bedelini hesaplamak için proje ekibimiz tarafından geliştirilen uygulamayı açmak için tıklayınız.

Uygulamaya Git

Haber Bülteni-1

Projemiz, enerji verimliliği ve yeşil bilincini artırmak için mesleki bir stratejik ortaklık kurmakla ilgilidir. AB ülkelerinde ve ülkemizde sanayi devriminin gerçekleşmesi, yetişmiş insan gücünün varlığına ve enerjiyi verimli kullanmaya bağlıdır.

Endüstri devrimleri ile yüksek nitelikli insan gücüne ihtiyaç artacağı ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağı bilinmektedir. Mesleki eğitim araçlarını kullanan ve enerji verimliliği konularını mesleki eğitime entegre eden, insanların elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili eğitim alışkanlıkları, uygulamaları ve kullanım alışkanlıkları tespit etmek önceliklerimiz arasındadır.

Devamını oku...